عکسهای قبل و بعد از هایفوتراپی 

در مرکز اصلی هایفوتراپی و با دستگاه دابلو گلد و توسط دکتر رضا نیکو بهترین پزشک هایفوتراپی با موفقیت انجام شده است.

1_ 


 

2_   


3_


این تصاویر مربوط به قبل و بعد از هایفوتراپی میباشد .که با دقت و تاثیر گذاری 100 درصدی انجام شده است .بهترین تصاویر قبل و بعد از هایفوتراپی میباشد.